Sejarah Sekolah
Sejarah Sekolah

Yayasan Pendidikan Islam Zamzam Kurnia berdiri sejak 2007, sesuai Rekomendasi Bupati Bekasi Nomor : 642.2/1300, berkomitmen untuk terus berkiprah dalam bidang pendidikan, sebagai wujud pengalaman dari tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Melihat perkembangan global yang kian pesat, menuntut Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yang mampu memadukan Kecerdasan Intelegensi, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual, serta mampu menyeimbangkan antara peningkatan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekolah Islam Terpadu Zamzam Kurnia hadir sebagai jawaban atas tuntutan tersebut. Kami berkomitmen untuk terus membina generasi yang islami.